Een winkelcentrum is natuurlijk nooit zomaar een verzameling winkels. Door de menselijke behoefte aan ontmoetingsplaatsen waar het nuttige mooi met het aangename kan worden verenigd, heeft elk winkelcentrum het in zich uit te groeien tot een uniek attractiecentrum. In weerwil van de tendens dat winkelcentra steeds meer op elkaar gaan lijken. Maar dan dient er wel aan de nodige voorwaarden te zijn voldaan. Kansen zijn er volop. Commascom helpt u ze te benutten door op professionele, planmatige wijze aan uw attractiewaarde te werken. Ter vergroting van uw aantrekkingskracht en met een duidelijk, vierledig einddoel: meer bezoekers, langere verblijfsduur, regelmatiger terugkeer en meer omzet.

De strategische methodiek van Commascom: waar staat u?
In eerste instantie is de vraag opportuun waar uw winkelcentrum staat: wat is de stand van zaken? Dit vormt het uitgangspunt op basis waarvan ankers, doelstellingen en strategie voor de komende jaren worden vastgesteld. Voor een gedegen check van de situationele factoren kan een specifieke scan worden gedaan. Hiermee wordt het verzorgingsgebied van het winkelcentrum nauwkeurig in kaart gebracht. De onderzochte feiten variŽren van bestedingspotentieel en omzetontwikkelingen tot ambiance en bereikbaarheid.

Allesbepalende positionering: wie wilt en kunt u zijn?
Herkenbare positionering is van groot belang. Een succesvol winkelcentrum is te typeren als een goede vriendin. Als consument ga je er graag naar toe. Omdat je weet wat je kunt verwachten, het winkelcentrum biedt zekerheid en heeft alles in huis wat je nodig hebt. Net als een goede vriendin neemt ze je mee in haar wereld, brengt ze je op originele gedachten, komt ze met suggesties waar je beter van wordt en onderneemt ze van alles. Hoe goed je haar (het winkelcentrum dus) ook denkt te kennen, helemaal voorspelbaar wordt ze nooit. Dat verrassingselement zit 'm in een veelheid aan factoren, zo veelzijdig als een interessante persoonlijkheid kan zijn: van eigenzinnige aankleding en acties tot nog nergens vertoonde aanbiedingen en productpresentaties. Allemaal passend bij het soort goede vriendin dat het winkelcentrum wil zijn. Dat bezorgt haar die zo gewenste extra aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht. Deze identiteit is vervolgens terug te vinden in alle communicatiemiddelen, van advertentie en internetsite tot de architectuur aan toe. Zo ver als u wilt dan wel kunt gaan.

Het winkelcentrum van de toekomst: wat is uw thema?
Wie er met de positionering van een winkelcentrum voor 100% wil uithalen wat erin zit, creëert een compleet thematisch winkelcentrum. Het thematiseren van winkelcentra is een ontwikkeling die in de Verenigde Staten en enkele grote Europese steden al enkele jaren veel vruchten afwerpt. Thema's kunnen echt alle kanten opgaan: van een oogstrelend natuurpark tot een superdeluxe cruiseschip. Winkelcentra zijn bijna niet meer als zodanig herkenbaar. Alle mogelijke middelen (van entree tot internet) worden ingezet om van het winkelen meer entertainment en ontspanning te maken. Deze winkelcentra van de toekomst konden ook Nederland wel eens gaan veroveren.

Het houvast van de koopstroomkalender: wat grijpt u aan?
Bij het invullen van uw promotie- annex communicatiejaarplan vormen winkelcentrumacties de speerpunten. Elk jaar biedt tal van aanleidingen om op in te spelen: van grootscheepse sportevenementen en seizoensactiviteiten tot relevante maatschappelijke tendensen. Aan de hand van de koopstroomkalender bepalen we gezamenlijk welke momenten het beste kunnen worden aangegrepen. Altijd passend bij de identiteit (en/of het thema) van het winkelcentrum en natuurlijk op basis van de eerder geformuleerde doelstellingen en het beschikbare budget.

Creatie in actie: welk doel heiligt welke middelen?
Met de actiekalender in de hand wordt werk gemaakt van de creatieve vertaling in communicatiemiddelen. Afhankelijk van doelstellingen en financiën, bepalen we de in te zetten communicatiemix. Commascom beschikt over beproefde actiemechanieken die we voor elk doel pasklaar kunnen maken. Daarnaast ontwikkelen we geheel op maat compleet nieuwe concepten voor u. Zo actiematig en thematisch als wenselijk is.

Van idee tot implementatie: Commascom doet het voor u
Commascom heeft alle disciplines en deskundigheid voor u beschikbaar. Wat er ook wordt verlangd: van het eerste idee of thema tot de productie van alle middelen, de implementatie en de begeleiding. Alles is net zo eenvoudig compleet als modulair leverbaar. Uw winkelcentrum hoeft nergens om verlegen te zitten.