Het behalen van optimaal rendement uit uw reclamebudget is sterk afhankelijk van de mediakeuze. Radio, televisie, gedrukte media, buitenreclame en steeds vaker ook internet zijn de 'traditionele' media die als eerste in beeld komen bij productintroducties en campagnes die gericht zijn op vergroting van de naamsbekendheid van een bedrijf, product of dienst. Commascom voegt daar presentaties in overdekte winkelcentra aan toe. Een nieuw en toch al volwassen medium dat, op de juiste manier ingezet, het nodige succes genereert. Onze ruime ervaring garandeert u de nodige kennis van dit bijzonder aantrekkelijke medium, evenals van de aard en behoeften van de consumenten die langs deze weg bereikt kunnen worden. Het meest aantrekkelijke van overdekte, planmatig ontwikkelde winkelcentra is dat ze hoofdzakelijk worden bezocht door funshoppers. In tegenstelling tot runshoppers staan deze consumenten meer dan wie ook open voor uw presentatie. Met alle voordelen van dien.

Wel eens oog in oog gestaan met 9 miljoen funshoppers?
Door de laagdrempeligheid van winkelcentra verloopt het leggen van contacten met consumenten praktisch vanzelf. Ongeacht het weer (geen onbelangrijke factor in Nederland) kennen de overdekte, kwalitatief hoogwaardige winkelcentra een constante, indrukwekkende stroom van bezoekers. De winkelcentra waarmee Commascom een relatie heeft, trekken gezamenlijk ruim 9 miljoen bezoekers per week en zorgen tezamen voor een landelijke dekking. Met de beheerders en winkeliersverenigingen van deze centra hebben we een perfecte basis gelegd voor promotionele samenwerking. En hoewel de centra qua omvang nogal verschillen, is er ook een belangrijke overeenkomst. Stuk voor stuk vormen ze het hele jaar door hét toneel voor funshopping. De verwachtingen van bezoekers strekken altijd verder dan puur hun inkopen doen. Ze verwachten iets nieuws c.q. aantrekkelijks te zien en te ervaren. Een 'onverwachte' extra presentatie vindt hier dan ook een goede voedingsbodem. De funshopper staat ervoor open.

Bereik een doorsnede van de Nederlandse bevolking (of juist een specifiek deel)
Winkelcentra bieden u veel mogelijkheden voor marktsegmentatie. U kunt puur topografisch op regio c.q. plaats selecteren, maar ook op bevolkingssamenstelling. Alles is vertegenwoordigd. Met ruim 9 miljoen bezoekers per week kunnen de overdekte winkelcentra niet anders dan een doorsnede bieden van de Nederlandse samenleving. Daarnaast hebben de verschillende winkelcentra hun eigen karakteristiek, hun typerende kenmerken: van warm en gezellig tot sprankelend en trendy. Dit kan allemaal van belang zijn bij de keuze van de voor uw presentatie en doelstellingen meest geschikte winkelcentra.

Combineer uw presentatie, bijvoorbeeld met marktonderzoek
Als medium kent het winkelcentrum nauwelijks beperkingen. Het inzetten van overdekte winkelcentra voor productpresentaties ligt weliswaar het meest voor de hand, maar er is veel meer mogelijk. Doordat in korte tijd een groot aantal consumenten intensief benaderd kan worden, zijn overdekte winkelcentra ook goede plaatsen voor marktonderzoek. Dit kunt u zelf perfect met uw productpresentatie combineren. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de hoofdsponsoring van grote winkelcentrumacties of passende eigen merkactiviteiten (spelshows, muziekoptredens, sportdemonstraties). Natuurlijk afhankelijk van wat u zelf op dit gebied al ontwikkeld heeft. Waar mogelijk denkt Commascom hierover graag met u mee.

Win-win: u gebaat en het winkelcentrum gebaat
Mede door onze jarenlange ervaring met beheerders en winkeliersverenigingen en met de invulling van promotionele activiteiten, hebben we alle expertise in huis om willekeurig welke actie in overdekte winkelcentra van a tot z te begeleiden. Commascom werkt als goede intermediair tussen producenten en beheerders van winkelcentra. Wensen en belangen van beide partijen worden continu in ogenschouw genomen. Aan elke presentatie worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Uiteraard met het oog op uw rendement, maar ook om met de presentaties meerwaarde te kunnen bieden aan de gastvrijheid verlenende winkelcentra. Uitgangspunt is dat presentaties wederzijds voordeel opleveren. Voor beheerders betekent dat vooral het opwaarderen van het verblijfsklimaat in hun winkelcentrum.

Commascom verzorgt alles: van actieconcept tot afhandeling
De totale actie, inclusief concept, publiciteit en afhandeling, wordt tot in detail beschreven in een draaiboek. Door als coördinator op te treden neemt Commascom alle organisatorische taken van u over. Dat loopt uiteen van het leggen en onderhouden van contact met alle betrokkenen tot en met transport en opbouw van de presentatie, het informeren van de pers, ontwikkeling en plaatsing van reclame-uitingen, inschakeling en begeleiding van hostesses en prijsuitreikingen aan toe. U kunt het zo gek niet bedenken of u kunt het met een gerust hart aan ons overlaten.