Het winkelcentrum als ongekend  
  sterk confrontatiemedium  
Winkelcentra in cijfers